Si po ndikon tek shqiptarët zhvillimi i pasurive të paluajtshme në vend? - Homeland.al

Homeland.al

Si po ndikon tek shqiptarët zhvillimi i pasurive të paluajtshme në vend?

Shqipëria, ka parë ndryshime të rëndësishme në sektorin e saj të pasurive të paluajtshme vitet e fundit. Ekonomia në rritje e vendit, e kombinuar me nismat e qeverisë për tërheqjen e investimeve të huaja, ka çuar në rritjen e ndërtimit të ndërtesave të reja dhe rinovimin e atyre ekzistuese. Ky trend pritet të vazhdojë edhe në vitet në vijim dhe e ardhmja e pasurive të paluajtshme në Shqipëri duket premtuese. Në këtë artikull do të diskutojmë për mundësitë që u ofron shqiptarëve ky sektor në rritje.

Një nga mundësitë që ofron rritja e sektorit të pasurive të paluajtshme në Shqipëri është krijimi i vendeve të punës. Industria e ndërtimit është një nga punëdhënësit më të mëdhenj në vend dhe me rritjen e sektorit, do të ofrohen më shumë mundësi punësimi. Këto vende pune nuk do të kufizohen vetëm në industrinë e ndërtimit, por do të shtrihen edhe në fusha të tjera si menaxhimi i pronave, zhvillimi i pasurive të paluajtshme dhe dizajni i brendshëm.

Një tjetër mundësi që ofron sektori i pasurive të paluajtshme është potenciali për rritjen e vlerave të pronave. Me rritjen e kërkesës për prona në Shqipëri, vlera e këtyre pronave ka gjasa të rritet. Kjo do të thotë se shqiptarët që tashmë kanë prona mund të shohin një rritje në vlerën e pronës së tyre, e cila mund të çojë në vlera më të larta të rishitjes ose në aftësinë për të marrë hua duke përdorur pronën e tyre si kolateral.

Krahas potencialit për rritjen e vlerës së pronave, sektori në rritje i pasurive të paluajtshme në Shqipëri ofron edhe mundësinë e të ardhurave nga qiraja. Ndërsa më shumë njerëz lëvizin në vend dhe kërkesa për banesa rritet, tregu i qirave ka të ngjarë të rritet. Kjo mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për shqiptarët që zotërojnë prona, por nuk duan ta shesin atë, pasi mund ta japin me qira për një rrjedhë të qëndrueshme të ardhurash.

Për më tepër, fokusi i qeverisë në zhvillimin e infrastrukturës pritet të ndikojë pozitivisht edhe në sektorin e pasurive të paluajtshme. Ndërtimi i rrugëve të reja, urave dhe projekteve të tjera infrastrukturore do të rrisë aksesin në rajonet e thella të vendit, duke e bërë më tërheqës për investitorët vendas dhe të huaj të investojnë në projekte të pasurive të paluajtshme në këto zona.

Qeveria ka prezantuar gjithashtu nisma për të inkurajuar investimet e huaja në sektorin e pasurive të paluajtshme. Këto nisma përfshijnë ngritjen e një programi të “vizave të arta”, i cili u jep të huajve mundësinë për të marrë rezidencën në Shqipëri nëse investojnë në sektorin e pasurive të paluajtshme të vendit. Ky program tashmë ka tërhequr interesin e investitorëve, veçanërisht nga vende si Kina dhe Turqia.

Si përfundim, e ardhmja e sektorit të pasurive të paluajtshme në Shqipëri duket premtuese dhe ofron shumë mundësi për shqiptarët. Rritja e sektorit ofron mundësi punësimi, potencial për rritjen e vlerave të pronave, mundësinë e të ardhurave nga qiraja dhe rritjen e aksesit në zonat e thella të vendit. Me fokusin e qeverisë në zhvillimin e infrastrukturës dhe iniciativat për tërheqjen e investimeve të huaja, sektori pritet të vazhdojë rritjen në vitet në vijim, duke e bërë atë një opsion investimi tërheqës për shqiptarë dhe të huaj.